Orakel trainingen
Image default
Zorg

Een zorgverzekering met ruime vergoedingen

Een goede zorgverzekering voor bril en zorgverzekering bij bezoek aan het buitenland regelt u bij Salland.

Brillen en contactlenzen worden veel gedragen. Er zijn meer mensen die er gebruik van maken dan mensen die deze hulpmiddelen niet nodig hebben. Zeker 6 op de 10 mensen is bijziend of verziend. Andere aandoeningen waardoor het noodzakelijk is een bril of lenzen te gebruiken, zijn scheel zien en ouderdomsverziendheid waarbij het van dichtbij zien lastiger wordt. Als uit een officiële oogmeting naar voren komt dat u een bril of contactlenzen nodig heeft, komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten die de middelen met zich mee brengen. Alleen als sprake is van een bijzondere afwijking kan vanuit de basisverzekering een vergoeding tot stand komen. Salland biedt vier aanvullende verzekeringen, waarbij de twee meest uitgebreide een dekking hebben op het gebied van lenzen en brillen.

Bij Plus geldt: “ (…)  1 bril per 2 kalenderjaren bij Specsavers uit de € 89,- collectie; of Bril of lenzen: maximaal € 75,- per twee kalenderjaren*. (…) ”

Bij  Top geldt: “ (…) 1 bril per 2 kalenderjaren bij Specsavers uit de € 149,- collectie; of Bril of lenzen: maximaal € 150,- per twee kalenderjaren*. (…) “

Het sterretje betekent dat u recht heeft op één van twee opties:

–        een complete enkelvoudige of varifocale bril op sterkte;

–        een vergoeding van brillenglazen of lenzen op sterkte of een vergoeding van een montuur als het om een combi-aankoop gaat (het montuur wordt tegelijk met de glazen gekocht).

Helaas komt het soms voor dat u in het buitenland bent en onverwacht naar een huisarts of specialist moet. In verband met korte wachtlijsten, scherpere prijzen of speciale behandelwijzen kiezen sommigen mensen er bewust voor om in een ander land zorg te vragen. In het laatste geval – planbare zorg – geldt geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Die is er wel als de zorg en / of het vervoer vanuit de Alarmcentrale geregeld worden. We hebben het dan over spoedeisende, onvoorziene zorg die niet uitgesteld kan worden. Meer hierover leest u op www.salland.nl.

https://www.salland.nl/