Orakel trainingen
Image default
Onderwijs

Cursus coaching voor meer plezier en betere resultaten

 Het is altijd goed je als docent te blijven ontwikkelen Zo is het zeer de moeite waard je eens nader te verdiepen in een meer coachende manier van coachen. Van een goede coach is bekend dat hij andere mensen helpt bij het behalen van successen en er in elk geval altijd in slaagt het beste bij een ander naar boven te halen. Als coachend docent kun je proberen hetzelfde na te streven. De didactisch coachen training kan je alvast helpen de grondbeginselen van didactisch coachen onder de knie te krijgen. 

Zo word ook jij een coachend docent 

Deze cursus coaching helpt docenten om meer dan een coachend docent op te treden. Door die rol aan te nemen, blijkt bijvoorbeeld dat de leerlingen meer op maat bediend kunnen worden en dat jij als docent de regie ook meer afgeeft aan de leerling. Die leert op die manier zelfstandiger werken. Voorts blijkt dat de coachend docent in staat is zowel het plezier te vergroten als de resultaten te verbeteren. 

De docenten die de training volgen komen in een gespreid bedje 

Didactisch coachen is een training die docenten aan zet om echt aan de slag te gaan met het opdoen van praktisch toepasbare kennis, iets waarvoor werkwijzen als ervaringsleren en reflectie ingezet worden. De docenten komen in een gespreid bedje, want de training didactisch coachen is volledig afgestemd op de wensen en de behoeften van de docenten. Er is aandacht voor de achtergrond van de deelnemende docent en ook de doelgroep waarmee gewerkt wordt, wordt meegenomen.  

Zelfstandiger werken en betere feedback 

Doel van de training is onder meer om de leerlingen zelfstandiger hun werk te laten doen. Je leert hoe je betere feedback op hun werk kunt geven en de input die tijdens de training aangeboden wordt, is meteen bruikbaar en inzetbaar. Docenten die de training al hebben gevolgd zijn in elk geval enthousiast. Ze noemen de training helder en duidelijk en bovendien voldoet het aan de verwachtingen. Belangrijk; het geleerde kan snel toegepast worden in de praktijk en daardoor kunnen al snel goede resultaten geboekt worden.